داوطلبان باید در اواسط حرفه دستیاری دیرهنگام در سطح استادیار اولیه یا در رتبه غیر معادل معادل باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سابقه انتشار تأیید شده و بودجه کمک هزینه تحقیقاتی مستقل (حداکثر 500،000 دلار در سال) باشند. داوطلبان نباید از 15 سال بیشترین مدرک تحصیلی را دریافت کنند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.