قرار دادن پروتزهای بزرگ چه مشکلاتی دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتا | کویتو


در جراحی پروتز سینه ، قاعده اصلی در مورد اندازه و وزن هر پروتز این است که هرچه اندازه پروتز بزرگتر باشد ، احتمال حفظ نتایج طولانی مدت کمتر است. در واقع ، با گذشت زمان ، نیروی جاذبه سینه های سنگین (حاوی پروتز) را به سمت پایین می کشد. این پدیده به ویژه در پروتزهای زیر جلدی شایع است ، اما در صورتی که حجم پروتز بیشتر از اندازه خاصی باشد ، در پروتزهای زیر جلدی نیز رخ می دهد. هرچه حجم پروتز بیشتر باشد ، احتمال لمس پروتز توسط پوست به دلیل آزاد شدن بیشتر سطح برای قرار دادن پروتز و آتروفی اجتناب ناپذیر بافت نرم که پروتز را می پوشاند ، بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید