تیم کیمیا مکمل آراد در 1400 مسابقه انتخابی تیم ملی


مجتبی ملکی مشاور رئیس فدراسیون ورزش های قدرتمند

مجتبی ملکی مشاور رئیس فدراسیون در زمینه ورزش های قوی شد

2021-04-18

1400 تیم ملی مقدماتی

تیم کیمیا مکمل آراد در مسابقات انتخابی تیم ملی حضور پر رنگی خواهد داشت. تیمی مفتخر و آمادگی بیشتر از همیشه از شرکت کیمیا مکمل آراد در مسابقات انتخابی تیم ملی کشورمان به این مسابقات می رود.

اسامی قهرمانان مسابقات انتخابی 1400 تیم ملی به شرح زیر است:

یک تیم شیمیایی فارس را تکمیل می کند

 • مهدی عزیز
 • بابک عزیز
 • ابراهیم عزیز
 • علی ارزشش را دارد
 • محمد خالص حقیقی
 • محمدرضا عوض فرد
 • مجتبی زارع

یک تیم شیمیایی گیلان را تکمیل می کند

تیم شیمیایی همدان

 • میلاد مسکوک
 • مجید جام بزرگ

تیم شیمی تکمیلی خوزستان

 • صادق احمدی
 • عادل باوی
 • محمد جوهری

تیم شیمی آذربایجان

 • سینا رضایی
 • فرشاد ولی پور
 • امیر موسوی

تیم شیمی مکمل کوراسا

تیم شیمی تکمیلی مازندران

 • سرپرست عالی
 • میثم مژده

یک تیم شیمیایی تهران را تکمیل کرد

 • محسن غفاری
 • سعید نائینی

یک تیم شیمیایی زنجان و قزوین را تکمیل می کند

 • ادریس صفری
 • فرشاد خوشکام
قیمیا

دیدگاهتان را بنویسید