علی بابا-بنر زیر عکس خبر


به گزارش رکنا، عین اللهی وزیر بهداشت اظهار داشت: در واکسیناسیون عمومی علیه کرونا، تا تیرماه ۵ میلیون دُز واکسن در کشور تزریق شده بود اما امروز بیش از ۶۹ میلیون دُز واکسن کرونا تزریق شده است. در سایت ها و مراجع بین المللی عنوان می‌شود که سریع‌ترین کشور در واکسیناسیون، ایران است و این قدرت ما را نشان می دهد.

در یک هفته به اندازه کل جمعیت امارات یعنی ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دُز واکسن کرونا در ایران تزریق شد که ناشی از مشارکت جدی مردم در واکسیناسیون بود . وقتی مردم، بسیجیان و نیروهای مسلح و سایر دستگاه ها به صحنه آمدند، موفق شدیم و اگر می‌خواستیم صرفا با کارکنان حوزه سلامت، واکسیناسیون را انجام دهیم، بیش از یکسال زمان می برد.

 
آیا این خبر مفید بود؟