COVID-19 باعث آسیب تمدید شده مدت به ریه ها تبدیل می شود


شفقنا مسکن – به گزارش مهر، حتی پس اجتناب کرده اند ابتلا به ۱ مورد خفیف کووید-۱۹، برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی دچار مشکلات تنفسی می‌شوند کدام ممکن است ماه‌ها اندازه می‌کشد.

به آموزش داده شده است مدیسونت، نتایج خوب تحقیق جدید اکنون نماد می دهد کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند این گروه اجتناب کرده اند مبتلایان کووید-۱۹ قابل دستیابی است دارای ناهنجاری هایی در مسیرهای اثیری کودک نوپا در ریه های شخصی باشند.

محققان دریافتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۰۰ فرد مبتلا تحت تأثیر علائم تمدید شده مدت COVID-19، بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند آنها علائم بیماری راه اثیری کودک نوپا را در سی تی اسکن داشتند.

دکتر الخاندرو کوملاس، محقق ارشد مدرسه پزشکی دانشکده آیووا، اظهار داشت: «با بیرون ملاحظه از نزدیک حفره‌ها، ماه‌ها بعد راه‌های اثیری او خرس تأثیر قرار گرفت.

به طور قابل توجهی، مبتلایان علائمی اجتناب کرده اند “به دام افتادن هوا” در ریه ها را نماد دادند. انسداد راه اثیری در بیماری هایی قابل مقایسه با آسم، آمفیزم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونشیت مزمن رخ می دهد.

کوملاس اظهار داشت: خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه ناهنجاری های راه اثیری تفسیر شده {در این} تحقیق برطرف تبدیل می شود هر دو نماد دهنده آغاز خوب بیماری مزمن است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید او معتقد است کدام ممکن است هر ۲ سرانجام مناسب هستند: برخی اجتناب کرده اند مبتلایان به طور درست افزایش می یابند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری ۹.

تحقیق فعلی تخمین زده اند کدام ممکن است به همان اندازه ۳۰ سهم اجتناب کرده اند {افرادی که} به ویروس کرونا مبتلا می شوند، علائمی را تخصص می کنند کدام ممکن است ماه ها پس اجتناب کرده اند بیماری اولین شخصی شکسته نشده می یابند. این مشکلات برای ادغام کردن خستگی، عوارض، مشکلات حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف اصلی، اجتناب کرده اند کف دست دادن بویایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم تنفسی قابل مقایسه با تنگی نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه مزمن است.

خوب ایده اینجا است کدام ممکن است در برخی اشخاص حقیقی، عفونت بیش اجتناب کرده اند حد سیستم امنیت را پرانرژی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه پاسخ التهابی مداوم در هیکل تبدیل می شود.

محققان تاکید می کنند کدام ممکن است هرکسی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تعویض، مشکلات تنفسی مداوم دارد باید در جستجوی مراقبت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این علائم را نباید نادیده گرفت.