رفتار خود را با دکتر هک کنید اندرو هوبرمن – GABRIELLE REECE

رفتار خود را با دکتر هک کنید  اندرو هوبرمن - GABRIELLE REECE

قسمت کامل را گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG در نمایش امروز دکتر عصب شناس استنفورد دکتر دکتر است. اندرو هوبرمن. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس ، روزهای بیهوده اسکیت سواری او صحبت کردیم و بله-حتی این شلوارهای هوشمند در تلاش برای پیدا کردن تعادل بین کار و عشق هستند. دکتر. هوبرمن در توضیح ایده های … ادامه