گالری شورا Bariatric Beee WLS


طی سال گذشته ، هر از گاهی ، در اینستاگرام ، نکاتی را ارسال کرده ام – “The Beiatric Bee” نامیده می شود و تقریباً همه موضوعات مرتبط با WLS را در قالب نکات انگیزشی که پیدا کرده ام یا مفید دانسته ام پوشش می دهد. از مرحله قبل از عمل به جانباز پس از عمل پیشرفت می کنید.

من حتی 5 مورد را برای دوره کریسمس یا تعطیلات ارسال کردم و آنها برخی از محبوب ترین پست های من بودند.

هنگام قفل کردن ، وقتی حساب خود را بررسی کردم ، فکر کردم خوب است همه را در سایت قرار دهم تا همه بتوانند بخوانند ، نه فقط رسانه های اجتماعی من – بنابراین آنها اینجا هستند. ممکن است با گذشت زمان موارد بیشتری را اضافه کنم. می خواهید ادامه دهید؟

دیدگاهتان را بنویسید