پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیشتر سرطان ها همراه خود خورده شدن صحیح: مشاهدات دکتر کمال زاده


شفقنا اقامت – دکتر عزیزاله کمال زاده، متخصص خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیولوژیست در یادداشتی کدام ممکن است برای شفقنا اقامت کشتی کرده است، نوشت: بیشتر سرطان ها یکی اجتناب کرده اند شایع ترین بیماری هایی است کدام ممکن است اشخاص حقیقی زیادی را {در سراسر} جهان گرفتار می تنبل. اگرچه شناسایی این بیماری همواره ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترس زیادی را برای فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش به در کنار دارد، با این حال خوشبختانه همراه خود پیشرفت هایی کدام ممکن است در سال های فعلی در زمینه معامله با بیشتر سرطان ها صورت گرفته است، اکثر بیشتر سرطان ها ها قابل معامله با هستند. نکته مهم از گرفتن توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه کافی اجتناب کرده اند این بیماری است.

بیشتر سرطان ها انبساط مدیریت نشده سلول ها در هیکل است. در یک واحد هیکل مفید، صدها میلیارد سلول موجود است کدام ممکن است بر ایده خواستن هیکل قطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکثیر می شوند. سلول های مفید به نوع، چرخه اقامت، ساخت مثل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ بستگی دارند. هنگامی کدام ممکن است سلول ها پیر می شوند هر دو آسیب می بینند، می میرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های جدید متفاوت می شوند. بیشتر سرطان ها روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است این تکنیک اصلاح تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول‌های عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌دیده تغییر شوند، در حالی کدام ممکن است باید بمیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشمگین بمانند، قطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکثیر غیرقابل کنترلی می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده‌هایی به تماس گرفتن تومور را تشکیل می‌دهند.

تومور: تا حد زیادی بیشتر سرطان ها ها توده ای به تماس گرفتن تومور را نمایند، با این حال همه تومورها تومور نیستند. تومورهای غیر سرطانی را تومورهای “خوش خیم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده های سرطانی را “بدخیم” می نامند. برخی اجتناب کرده اند بسیاری از بیشتر سرطان ها، شبیه لوسمی، تومور هستند

علل بیشتر سرطان ها

آلودگی اطراف زیست، آلودگی هوا

 • اجزا شیمیایی شبیه سموم، داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفت کش ها
 • سیگار کشیدن: خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها ریه، حنجره، دهان، مری، مثانه، کلیه ها، گلو، شکم، پانکراس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهانه رحم را افزایش می دهد.
 • افزایش عمر انسان
 • هورمون هایی شبیه استروژن
 • برخی اجتناب کرده اند ویروس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکرو ارگانیسم ها شبیه HPV، HPV را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس هپاتیت B
 • قرار تکل مداوم کشف نشده بسیاری از پرتوها شبیه پرتوهای رادیواکتیو، آفتاب خورشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتوهای یونیزان شبیه اشعه ایکس.
 • خوردن الکل: ویژه به ویژه اگر در کنار همراه خود سیگار باشد، خطر آن ۲ برابر تبدیل می شود.
 • رژیم غذایی نامناسب، سبک اقامت کم تحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی: رژیم غذایی سرشار اجتناب کرده اند چربی قابل دستیابی است خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها پروستات، روده عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحم را افزایش دهد.
 • آفتاب خورشید (آفتاب مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده مدت)
 • DNA

بسیاری از بیشتر سرطان ها

به همان اندازه به در حال حاضر بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ نوع مختلف بیشتر سرطان ها تعیین شده است کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به نوع سلول های حاوی منحصر به فرد است. بسیاری از شایع بیشتر سرطان ها عبارتند اجتناب کرده اند:

شایع ترین بسیاری از بیشتر سرطان ها در پسران به همین ترتیب بیشتر سرطان ها ریه، پروستات، روده عظیم، شکم، کبد، مثانه، مری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه است.

شایع ترین بسیاری از بیشتر سرطان ها در دختران به همین ترتیب عبارتند اجتناب کرده اند: سینه، ریه، روده عظیم، دهانه رحم، رحم، شکم، تخمدان، تیروئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبد.

علائم بیشتر سرطان ها:

بیشتر سرطان ها ها معمولاً علائم مشابهی ندارند، شناخته شده به عنوان مثال، علائم بیشتر سرطان ها بیضه همراه خود بیشتر سرطان ها دهانه رحم منحصر به فرد است. برخی اجتناب کرده اند علائم شایع بیشتر سرطان ها را می توان شناخته شده به عنوان علائم بیشتر سرطان ها در تذکر گرفت:

 • سرفه مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده مدت، گرفتگی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلودرد کدام ممکن است بیشتر نمی شود. وجود خون در خلط، مدفوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار، اصلاح رنگ ادرار، خونریزی هر دو ترشحات غیر خالص
 • نقطه ضعف عضلانی، خستگی مداوم، افت پوند غیرمنتظره هر دو اجتناب کرده اند بازو دادن تمایل به غذا.
 • توده هر دو تورم در کابینت سینه، بیضه ها هر دو سایر نیمه های هیکل
 • درد از حداکثر در شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده.
 • اصلاح بدیهی در ابعاد، رنگ، تعیین کنید هر دو ضخامت زگیل هر دو خال.
 • عفونت های مکرر کدام ممکن است همراه خود معامله با اجتناب کرده اند بین نمی الگو.
 • درد استخوان، نوع جدیدی اجتناب کرده اند درد در استخوان ها هر دو در نیمه های تولید دیگری، منحصر به فرد اجتناب کرده اند درد زودتر.
 • سوء هاضمه هر دو اشکال در بلع، حالت تهوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفراغ.
 • تب غیرمنتظره سطح زیرین

هیچ منصفانه اجتناب کرده اند اسبابک ها فوق را نمی توان توسط خودم سیگنال بیشتر سرطان ها دانست، با این حال در صورت بیانیه متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها فوق، بیشتر است به دکتر مراجعه کنید.

آزمایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های پیش آگهی بیشتر سرطان ها

یکی اجتناب کرده اند فرآیند های پیش آگهی زودهنگام بیشتر سرطان ها، فرآیند «غربالگری» است. این مد در معامله با زودهنگام بیشتر سرطان ها رحم، بیشتر سرطان ها روده عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها سینه اهمیت ویژه ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاینه مجموعه ای اجتناب کرده اند معاینات پزشکی است کدام ممکن است در صورت عقب کشیدن بودن پاسخ، شخص مفید پیش آگهی داده تبدیل می شود. با این حال اگر پاسخ این است آزمایش سازنده باشد به این تکنیک نیست کدام ممکن است شخص تحت تأثیر بیشتر سرطان ها است. اگر نتیجه آزمایش سازنده باشد، قابل دستیابی است شخص خواستن به آزمایش‌های اضافی داشته باشد. برخی اجتناب کرده اند فرآیند‌های پیش آگهی بیشتر سرطان ها عبارتند اجتناب کرده اند:

 • بررسی های آزمایشگاهی
 • تصویربرداری تشخیصی
 • آندوسکوپی، کولونوسکوپی
 • آزمایش ژنتیک
 • الگوی برداری تومور

معامله با بیشتر سرطان ها: بستگی دارد نوع بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله رشد آن دارد.

بسته به شرایط خاص فرد مبتلا می توان منصفانه فرآیند درمانی هر دو مختلط اجتناب کرده اند ۲ هر دو تعدادی از فرآیند را برای افزایش وضعیت فرد مبتلا انجام داد. اکثر معامله با ها عبارتند اجتناب کرده اند:

 • حرکت جراحی
 • شیمی درمانی
 • رادیوتراپی
 • ایمونوتراپی
 • هورمون درمانی
 • معامله با متمرکز (معامله با متمرکز)

اشخاص حقیقی قابل دستیابی است بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند این مد ها را انجام دهند.

چگونه اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها پیشگیری کنیم؟

متنوع اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها ها در جاری حاضر انصافاً قابل پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با هستند.

رعایت برخی ایده ها اجتناب کرده اند جمله اسبابک ها زیر ممکن است در کاهش بروز بسیاری از بیشتر سرطان ها کارآمد باشد:

 • اجتناب کرده اند الکل، سیگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بسیاری از تنباکو استفاده نکنید
 • غذای مفید بخور
 • وزن مناسبی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش روزانه کافی داشته باشید
 • اجتناب کرده اند هیکل در مخالفت با آفتاب مستقیم خورشید دفاع کردن می تنبل

پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیشتر سرطان ها همراه خود خورده شدن صحیح:

 • اجتناب کرده اند خوردن الکل، تنباکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای چرب .
 • اجتناب کرده اند خوردن غذاهای شور خودداری هر دو کاهش دهید.
 • اجتناب کرده اند خوردن فست فود، غذاهای رستورانی، غذاهای خارج اجتناب کرده اند منزل، چیپس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پفک هر دو آن را کاهش دهید.
 • گوشت صورتی را باید پراکنده خوردن کرد. به جای آن گوشت صورتی اجتناب کرده اند غذاهای طبیعی، حبوبات، لبنیات کم چرب، ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ جوان (همراه خود وزن ۱۳۰۰-۱۶۰۰ خوب و دنج) منافذ و پوست کنده بیشترین استفاده را ببرید. در واقع خوردن مرغ، پرندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی پراکنده طرفدار تبدیل می شود.
 • اجتناب کرده اند میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات تعدادی از بار در روز بیشترین استفاده را ببرید.
 • رژیم غذایی غنی اجتناب کرده اند میوه ها، سبزیجات، غلات مناسب (غلات مناسب، سبوس گندم، نان غلات مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج)، محصولات لبنی کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب میوه های معاصر داشته باشید.
 • به سختی زرده تخم مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی خوردن کنید.
 • شیر کم چرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترجیحاً لبنیات پروبیوتیک خوردن کنید.
 • برای روغن، اجتناب کرده اند روغن زیتون، روغن کنجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن های طبیعی بیشترین استفاده را ببرید. با این حال به طور معمول روغن باید پراکنده خوردن شود.
 • به جای آن مصرف کردن هر دو کباب کردن گوشت صورتی، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی باید آن را پخته هر دو آب پز کرد.
 • {در میان} ویتامین های غذایی، ویتامین های D، E را انتخاب کنید و انتخاب کنید C دارای خواص آنتی اکسیدانی محکم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل سلول های بدخیم در هیکل جلوگیری می کنند. در واقع سایر ویتامین های غذایی نیز عملکرد مهمی در آسانسور امنیت هیکل دارند. معمولاً پنجاه هزار واحد اجتناب کرده اند قرص ویتامین D3 هر ۲ هفته هر دو حداقل منصفانه بار در ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرص ویتامین E منصفانه بار در روز خوردن تبدیل می شود، با این حال برای خوردن تقویت می کند های مختلف شبیه ویتامین های غذایی باید همراه خود متخصص خورده شدن هر دو دکتر مراجعه به کرد.

مراقبت اجتناب کرده اند منافذ و پوست:

 • اجتناب کرده اند قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده آفتاب خورشید بین ساعات ۹ صبح به همان اندازه ۵ بعد اجتناب کرده اند ظهر {در تابستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ صبح به همان اندازه ۱۶ بعد اجتناب کرده اند ظهر در سایر فصول .
 • همراه خود حمل لباس به همان اندازه حد امکان اجتناب کرده اند منافذ و پوست شخصی دفاع کردن کنید.
 • اجتناب کرده اند کلاه برای حفاظت اجتناب کرده اند صورت، گوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردن در مخالفت با آفتاب خورشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه های خورشید برای حفاظت اجتناب کرده اند توجه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست احاطه توجه در مخالفت با آفتاب خورشید بیشترین استفاده را ببرید.
 • اجتناب کرده اند ضدآفتاب پراکنده بیشترین استفاده را ببرید.

ورزش جسمی:

وزن هیکل باید اندیشه آل باشد. مشکلات وزنی خطر ابتلا به بسیاری از بیشتر سرطان ها را افزایش می دهد.

در این سیستم اقامت روزمره، حتی برای تعدادی از دقیقه، باید تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش جسمی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک وجود داشته باشد.

پرهیز اجتناب کرده اند اضطراب، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار:

اضطراب، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار امنیت هیکل را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ابتلا به بیماری هایی شبیه مشکلات قلبی، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها را ۲ به همان اندازه سه برابر افزایش می دهد.

آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها:

امروزه یکی اجتناب کرده اند معضلات بی نظیر اقامت شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کشاورزی نتایج مضر آلودگی هواست. کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار ریز، مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن های نسوخته، سرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ترکیبات سرب، بقیه آزبست، جیوه، مس، آرسنیک، کادمیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر داروها خطرناک باعث مشکلات جانبی شبیه عطسه، سرفه، تنگی نفس تبدیل می شود. عوارض، آبریزش سوراخ بینی، سوزش توجه، مشکلات سیستم عصبی، ریزش مو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های انتقادی شبیه مشکلات قلبی، بیماری های ریوی، مسمومیت های خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه باعث در حال مرگ ۴۰ به همان اندازه ۵۰ هزار نفر در ملت تبدیل می شود.

برای پیشگیری اجتناب کرده اند مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های انتقادی آلودگی هوا، خوردن مایعات ویژه به ویژه شیر، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه هایی شبیه سیب همراه خود برای درمان ایده ها امنیت محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار نگرفتن در هوای آلوده طرفدار تبدیل می شود. {در میان} این داروها، استفاده اجتناب کرده اند شیر عملکرد بسزایی در پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نتایج مضر آلودگی هوا دارد. از شیر {به دلیل} خاصیت پاکسازی اجتناب کرده اند تشکیل رمان های آزاد در خون جلوگیری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسمومیت خون جلوگیری می تنبل. به همین دلیل اکیداً طرفدار تبدیل می شود به همه اشخاص حقیقی به طور قابل توجهی آسیب پذیرترین اشخاص حقیقی شبیه کودکان، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که تا حد زیادی کشف نشده آلودگی هوا هستند شبیه اطلاعات آموزان، کارمندان، کارگران، خرده فروشان، صاحبان فروش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان خودرو طرفدار تبدیل می شود. مخصوصا خودرو. کلی شبیه اتوبوس، تاکسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر خودرو شبیه موتورسیکلت، {افرادی که} همراه خود این خودرو تردد می کنند، پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن، روزانه ۲ لیوان شیر هر دو ۲ بطری شیر ۲۰۰ سی سی شیر استریل شده همراه خود عمر بالا کدام ممکن است در همه اسبابک ها سرراست است. فضاهای فعلی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی قابل حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون خواستن به یخچال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریزر همراه خود استاندارد بالا، بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت جهت خوردن می باشد. طرفدار تبدیل می شود کودکان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشخاص حقیقی اوج چهارراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده مورد ملاحظه قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که قصد کمک دارند علاوه بر این هرگونه کمک بالقوه، حتی کیسه های بسته بندی شیر ۲۰۰ سی سی را امتحان کنند، قابل اعتقاد باشند. از این اشخاص حقیقی در مخالفت با آلودگی هوا فوق العاده حساس هستند.

باورهای غلط با اشاره به خورده شدن مبتلایان سرطانی

مبتلایان سرطانی {به دلیل} شرایط پزشکی شخصی بافت نقطه ضعف، بی حسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با هایی شبیه شیمی درمانی، خورده شدن صحیح در کمک به این مبتلایان فوق العاده حیاتی است.

 • تصور غلطی کدام ممکن است با اشاره به رژیم غذایی مبتلایان سرطانی موجود است بردن مناسب قند، قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها قندی، یعنی گلوکز اجتناب کرده اند رژیم غذایی آنهاست. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است بردن مناسب گلوکز اجتناب کرده اند رژیم غذایی مبتلایان سرطانی به سلول های مفید اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیشتر سرطان ها نیز آسیب می رساند، به همین دلیل خوردن قند باید کم، متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده روی نشود.
 • یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تصورات غلط با اشاره به رژیم غذایی مبتلایان سرطانی بردن مناسب شیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنیات اجتناب کرده اند رژیم غذایی آنها در صورت عدم نشان دادن آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی نبودن است. به طور معمول خوردن شیر کم چرب در مبتلایان سرطانی منعی ندارد با این حال در صورت حساسیت به لاکتوز شیر طرفدار تبدیل می شود به جای آن شیر اجتناب کرده اند سایر لبنیات شبیه چسبناک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماست کم چرب بیشترین استفاده را ببرید. ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید…
 • یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تصورات غلط با اشاره به رژیم غذایی مبتلایان سرطانی اینجا است کدام ممکن است آموزش داده شده است تبدیل می شود آنها اصلاً گوشت صورتی نمی خورند. خوردن گوشت صورتی کم چرب هر دو کم چرب برای مبتلایان سرطانی ممنوع نیست. در واقع ترجیحاً گوشت صورتی بیش از حد نخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن آن اجتناب کرده اند مرغ شبیه مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی بیشترین استفاده را ببرید، با این حال اجتناب کرده اند گوشت ۱۰۰ سهم صورتی بیشترین استفاده را ببرید. مبتلایان سرطانی، مناسب نیست.
 • یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تصورات غلط با اشاره به خورده شدن مبتلایان سرطانی رعایت رژیم غذایی دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه تکل برای جلوگیری اجتناب کرده اند انبساط سلول های سرطانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همراه خود رژیم غذایی دردسرساز هر دو رژیم روزه دار برای سلول های مفید خطا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص تحت تأثیر بیشتر سرطان ها دچار مشکلات زیادی تبدیل می شود. حوادث.

برخی اجتناب کرده اند ایده ها عالی:

 • پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها به سن خاصی محدود نمی شود.
 • ممکن است باید سبک اقامت، خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله شخصی را همراه خود اصلاحات تدریجی سبک اقامت افزایش بخشید.
 • بدون در نظر گرفتن بیشتر سرطان ها زودتر پیش آگهی داده شود، قابل معامله با تر است.
 • خوردن غذاهای تشکیل آنتی اکسیدان برای مبتلایان سرطانی حیاتی است. سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه هایی کدام ممکن است تشکیل تنتور هستند دارای آنتی اکسیدان بالایی هستند.
 • برخی اجتناب کرده اند مبتلایان سرطانی اسهال گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی یبوست دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ابتلا به اسهال باید اجتناب کرده اند غذاهای کم فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتلایان یبوست اجتناب کرده اند غذاهای پرفیبر استفاده کنند.
  باورهای غلط را باید جدا گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیگران امید داد.
 • متنوع اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها ها قابل معامله با هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها همراه خود در حال مرگ منحصر به فرد است.