همه عامل دانستن درباره معاینات مورد نیاز در دوران باردار بودن


وی ذکر شد: آزمایش HIV را انتخاب کنید و انتخاب کنید هپاتیت اختیاری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این آزمایش را به دختران باردار طرفدار می کنیم، هرچند قابل انجام است متنوع اجتناب کرده اند دختران تمایلی به انجام آزمایش نداشته باشند. گره خون جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه خونی مادر را نیز بازرسی می کنیم، این آزمایشات اولین است که برای همه خانم های باردار انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح بعدی بر مقدمه نتیجه گزارش شده انجام تبدیل می شود. با این حال با توجه به اسکن، اولین اسکنی {که باید} انجام شود هفته ۱۱ به همان اندازه ۱۳ باردار بودن است که به ویژه بر مقدمه گذشته تاریخی پریود هر دو گذشته تاریخی سونوگرافی اولین محاسبه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها گذشته تاریخی داده تبدیل می شود.

وی افزود: سونوگرافی باید {در این} هفته های ۱۱ به همان اندازه ۱۳ انجام شود که به آن تحلیل NT می گویند، {در این} آزمایش ضخامت پایین گردن جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه سوراخ بینی جنین ابعاد گیری تبدیل می شود، ارجاع به سندرم داون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تریزومی ۱۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ می توانند داشته باشند، وقتی سونو بلعیدن می کنند باید در شبیه به روز آزمایش خون بدهند که دقیقاً خوب سری نشانگر در خون را تعیین مقدار می تدریجی که به خوانایی ممکن است احتمال ابتلا به سندرم داون هر دو تریزومی ۱۳ را به ما بگوید. ۱۸″ با این حال اینها احتمالات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قطعی تصمیم گیری نمی کنند که خواه یا نه جنین مشکلی دارد هر دو خیر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار های تا حد زیادی باید بر مقدمه پاسخ گزارش شده {در این} آزمایش ها انجام شود.

دکتر بارنیان ذکر شد: در هفته ۱۵ به همان اندازه ۱۶ باردار بودن شبیه به آزمایش غربالگری مربوط به غربالگری مرحله دوم تکرار تبدیل می شود که به آن است غربالگری متوالی می گویند، یعنی شبیه به آزمایش خون در شبیه به مرکزی که اولین آزمایش در آن {انجام شده} است. ربع ساعت ۱۶ هفته اندازه می کشد به همان اندازه متوجه شویم تنظیمات در وضعیت جنین بسته به نتایج معاینه اول هر دو نتایج معاینه دوم، قابل انجام است انتخاب بگیریم کارهای بیشتری مربوط به آمنیوسنتز هر دو DNA جنین با بیرون سلول انجام دهیم. بررسی کردن، با این حال این آزمایشات استاندارد نیستند، ۲ آزمایش روی آنها خاص شده است، این برای افرادی است که مشکلی ندارند، اگر کسی سابقه ای اجتناب کرده اند شخصی داشته باشد، مثلاً فرزند زودتر آنها ضرر داشته باشد، ژنتیک داشته باشد. ضرر در خانوار هر دو از گرفتن اتصال خانوادگی همراه خود شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو یکی اجتناب کرده اند بیماری های ژنتیکی شناسایی شده است.

سپس، در هفته ۱۸ باردار بودن، سونوگرافی جنین هر دو سونوگرافی جنین باید انجام شود. تاکنون، هر چکی که ما انجام داده ایم، بازرسی سلامت مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی ژنتیک جنین {بوده است}. همراه خود این جاری، ما در جاری بازرسی برخی اجتناب کرده اند معیارهایی هستیم که قابل انجام است {در این} سونوگرافی که ما را به بسیار زیاد اجتناب کرده اند بیماری های ارثی برمی گرداند، گزارش شود. در کشورهای تولید دیگری قابل انجام {است تا} ۲۲ هفته این کار را انجام دهند، با این حال در ایران باید به مادر طرفدار شود که در گذشته اجتناب کرده اند هفته نوزدهم این کار را انجام دهد، از در در صورت تاخیر {در این} آزمایش، طبق امتیازات ما شرعی، پزشکی قانونی به خانم های بالای ۱۹ هفته داده تبدیل می شود. متعاقباً اگر مشکلی موجود است، آنها اغلب هستند مجوز سقط جنین پزشکی را به مدت ۱۹ هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ روز اجتناب کرده اند دکتر قانونی بدست آمده کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این متخصص دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان افزود: یکی اجتناب کرده اند مواردی که {در این} ۱۸ هفته طرفدار تبدیل می شود اکوکاردیوگرافی جنین است که بعد از همه پارامترهای خاص شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هرکسی نیست، برای برخی اشخاص حقیقی همراه خود مشکلات خاص شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معاینه اولین فکر شده است. آنها ضرر NCT داشتند، بقیه مشکلی نداشتند هر دو مادر تالاسمی داشت هر دو مشکلات خانوادگی داشت. سپس در هفته ۲۴ به همان اندازه ۲۸ خوب سونوگرافی غیرطبیعی تولید دیگری انجام می دهیم که برخی اجتناب کرده اند همکاران معمولاً بین ۳۲ به همان اندازه ۳۴ می خواهند. معمولاً، روزی که به شخص داده تبدیل می شود خوب بار در هفته ۲۸ خوب سونو انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۳۲ به همان اندازه ۳۴ هفته خوب بار، روزی که آزمایش انبساط جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش غربالگری برای ناهنجاری های غربالگری دیرهنگام می گوید که اجتناب کرده اند تذکر تشکیل ذهن جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبشار همراه خود ملاحظه به پیشرفت هایی تخصصی ایجاد می کند هیکل در حال وقوع است، قابل انجام است در سونوگرافی در هفته ۱۸ ۳۲ شخصی را آرم ندهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سونوگرافی ۳۲ “به همان اندازه ۳۴ هفته به خوانایی دیده شده است”.

وی افزود: با توجه به آزمایشی تخصصی ایجاد می کند ۲۸ هفتگی اجتناب کرده اند مادر گرفته تبدیل می شود، این آزمایش آزمایش کم خونی است، یعنی آزمایش CVC آزمایش کم خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش ادرار آزمایش عفونت ادراری است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ادرار تکرار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر آزمایش قند در خون که به صورت تحمل گلوکز خوراکی انجام تبدیل می شود همراه خود ۷۵ خوب و دنج گلوکز بسته به پاسخی که بدست آمده می کنیم قابل انجام است تعیین مقدار های بیشتری بخواهیم. با این حال نکته فوق العاده مهم اینجا است که دختران دارای گروه خونی RH عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرشان RH خوش بینانه باید در هفته ۲۸ آمپول روگام تزریق کنند که برای ما فوق العاده حیاتی است. هر دو سه روز پس اجتناب کرده اند زایمان هر وقت خونریزی غیرطبیعی داشتند روژام را تزریق کنند.»

این متخصص دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان ذکر شد: در هفته ۳۶ فینال سونوگرافی را برای تصور وضعیت جنین انجام می دهیم به همان اندازه ببینیم خواه یا نه به سزارین خواستن است هر دو خیر. وزن جنین را هم بازرسی می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت جفت را می بینیم، این فینال نمودار سونوگرافی برای تعیین مقدار وضعیت جنین است. معمولاً ۳۸ به همان اندازه ۴۰ هفته گذشته تاریخی زایمان است که معمولاً البته است در حال وقوع است، بعد از همه به همان اندازه ۴۲ هفته می توانیم پایداری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته ۳۹ سزارین انجام تبدیل می شود. صداهای عکس که می توانند به همان اندازه ۴۲ هفته اجرا شوند، می خواست است.

او ذکر شد: «خوب عامل اینجا است که دختران باردار را واکسینه کنیم. واکسن هپاتیت B در دوران باردار بودن مشکلی ندارد. اگر بی خطر نباشد، می توانند هر سه ماه خوب بار باردار بودن واکسن را بدست آمده کنند. واکسن کزاز را می توان در هر روزی اجتناب کرده اند باردار بودن، ۱۰ سال پس اجتناب کرده اند فینال تزریق، تزریق کرد، با این حال در امکانات بهداشتی برای ضربان به همان اندازه هفته ۲۸ طرفدار تبدیل می شود. وی افزود: اگر باردار بودن در پاییز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان باشد، می توان واکسن آنفولانزا را در هر روزی تزریق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منعی ندارد.

وی در {پاسخ به} لزوم انجام غربالگری تحت فشار در دوران باردار بودن ذکر شد: طبق پروتکل سراسری ما در بازتاب دختران باردار اجتناب کرده اند جمله سن مادر باید مشمول این شرایط می شدند، با این حال اکنون می گویند برای همه دختران است. خانم باردار باید معاینه شود با این حال متأسفانه بیمه ساده سونو را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاینه را محافظت می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غربالگری‌های بعدی که آزمایش‌های مناسب‌تر است، در صورت نامشخص بودن نتیجه اول معاینه تولید دیگری محافظت داده نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا باید اجتناب کرده اند جیب شخصی ارزش تدریجی.»

وی ذکر شد: اگر تجزیه و تحلیل منحصر به فرد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی پزشکان پزشکی آزمایش های متفاوتی را تجویز کنند. با این حال ضرر اینجاست که آمنیوسنتز مسائل خاص خودش را دارد، آن یک است فرآیند تهاجمی است که مقداری اجتناب کرده اند جنین را همراه خود سوزن به در اطراف جنین می کشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای آن علت داشته باشیم، در هر مورد دیگر امتحان کردن این قابل انجام است در نتیجه سقط جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان نابهنگام شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی کیسه آمنیوتیک اگرچه این مسائل کم هستند، با این حال این مسائل وجود دارند، متعاقباً ابتدا باید معاینه اولین را همراه خود آزمایشات غیرتهاجمی انجام دهیم، وقتی دیدیم که خطر بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران کشف نشده خطر وارد وسط مایع آمنیوتیک می شوند. اگر خطر متوسط ​​(متداولخطر) همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند های کم تهاجمی باشد، ما آزمایش DNA را دوست داریم. اگر بخواهیم هر شخص آمینو را سنتز کنیم، میزان مسائل با بیرون علت افزایش می‌یابد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مناسب نیست تا خوب زن تحت تأثیر سندرم داون هر دو فرزند زودتر‌اش تحت تأثیر سندرم داون باشد. قابل انجام است اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا آن را سنتز کنیم، با این حال نه برای افراد روال.”