نوجوان نیویورکی دوبار در کوئینز تیراندازی می کند ، در وضعیت پایدارمنابع گفتند که یک نوجوان شامگاه یکشنبه توسط یک فرد مسلح که به خانه اش وارد شد ، دو گلوله از ناحیه کمر هدف قرار داد.

به گفته منابع انتظامی ، این جوان 14 ساله در محل سکونت در خیابان 136 در نزدیکی خیابان 243 در جامائیکا مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

قربانی به مرکز پزشکی یهودی لانگ آیلند منتقل شد و صبح دوشنبه در وضعیت ثابتی ثبت شد.

نام این نوجوان فوراً فاش نشد.

هنوز هیچ مظنونی در این پرونده دستگیر نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید