نتایج جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) چقدر طول می کشد؟ زندگی ایده آل لیپوماتا | کویتو


پاسخ دقیق به این س possibleال ممکن نیست ، زیرا به چندین متغیر بستگی دارد. البته پروتزهای نسل جدید قوی تر بوده و طول عمر بیشتری نسبت به پروتز قدیمی دارند و تا زمانی که مشکلی ایجاد نشود نیازی به تعویض ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید