ما مردم زلزله زده راندیکا را تنها نمی گذاریم
سرهنگ محمودی گفت: تا بهبود وضعیت به مردم زلزله زده در اندیکا خدمت می کنیم و هرگز آنها را تنها نمی گذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید