فیلم لحظه دستگیری تبهکار تهرانی در مخفیگاه / پاتک صبحگاهی پلیس


مرد افیونی پایتخت در پاتک صبحگاهی پلیس دستگیر شد.

به گزارش رکنا، پلیس مواد مخدر در یک عملیات صبحگاحی۱۸۹ کیلو تریاک را از سوداگر مرگ کشف کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید