عضو اکتبر رنی لول


TFE مایل است به عضو اکتبر ما ، رنه لول ، تبریک بگوید! او عضو هر دو مکان است و به TFE One Loudoun در 2018 و سپس South Riding در 2019 پیوست. رنی دارای مدرک علوم ورزشی است و نزدیک به 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. او هفت روز در هفته به طور متناوب بین ورزشها و تمرینات با وزنه برای تقویت تمرین می کند. رنی می گوید از تمرین در TFE لذت می برد …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید