سم زدایی احمقانه، لیزو را تنها بگذارید، چیزهای متفکرانه دیگر


“بدن شما کاملاً مال شماست، حتی اگر برای دیگران مناسب نباشد. اگر فقط پیچیدگی های بدن خود را می دانستید، به آن بسیار افتخار می کردید.”

پس از سم زدایی احمقانه است، لیزو را به حال خود رها کنید، و چیزهای دیگری که فکر می کنید ابتدا در کتاب راهنمای کاهش وزن یک دختر سیاه پوست ظاهر می شود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر