راه رفع بلند مدت ایرباس: هواپیمای هیدروژنی همراه خود تخلیه صفر


شفقنا خشمگین- موقعیت یابی مالی کنجکاوی مند به خرید و فروش ایرباس قصد دارد همراه خود ساخت هواپیماهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند گاز هیدروژنی استفاده می کنند، گام بزرگی در جهت حضور در رویای شخصی یعنی ساخت هواپیماهای با بیرون آلودگی بردارد. بر مقدمه این گزارش؛ در هدف حضور در این هدف، ایرباس A380 SuperJumbo را شناخته شده به عنوان عالی جت نمایشی هر دو الگوی اولین برای آزمایش دوچرخه هیدروژنی محدوده کرده است. این نمایندگی در سال های جدیدترین صدها ادعا کرده است کدام ممکن است قصد دارد به همان اندازه سال ۲۰۳۵ به این هدف بلندپروازانه انگشت یابد.

به گزارش سرویس تفسیر شفقنا، گزارش بیزینس اینسایدر همراه خود این واقعیت تحریک کردن تبدیل می شود کدام ممکن است ۲ سهم اجتناب کرده اند تخلیه دی اکسید کربن در سیاره ناشی اجتناب کرده اند ورزش های صنعت هوانوردی جهانی است – کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اولویت های بی نظیر فعالان تنظیم زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ها، نمایندگی های هواپیمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگان هواپیما را به شخصی مشغول کرده است. خرس فشار. • کاهش تخلیه کربن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت {به سمت} صنایعی کدام ممکن است تخلیه کربن را به همان اندازه سال ۲۰۵۰ به صفر رسانده اند.

BusinessInsider عمیق نحوه مونتاژ جت های هیدروژنی ایرباس:
ایرباس کدام ممکن است اخیراً ادعا کرده است بروزترین tp-date ایرباس ۳۸۰ را شناخته شده به عنوان بهترین هواپیمای مسافربری جهان ساخت خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری اکثریت اینها هواپیما را ساخت نخواهد کرد. اخیراً ادعا کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این هواپیما شناخته شده به عنوان مدلی برای هواپیماهای هیدروژنی استفاده خواهد کرد. این نمایندگی هواپیمایی کدام ممکن است سال قبلی رسما ادعا کرد کدام ممکن است قصد دارد به همان اندازه سال ۲۰۳۵ هواپیمای همراه خود گاز هیدروژنی بسازد، ظاهراً آزمایش مدل هیدروژنی این هواپیما را تحریک کردن کرده است.

علاوه بر این اشاره کردن شده است کدام ممکن است دوچرخه این هواپیما مونتاژ نمایندگی آمریکایی جنرال الکتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سافران فرانس است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند بهتر از تولیدکنندگان دوچرخه هواپیما در سیاره است.

Business Insider خاطرنشان می تدریجی کدام ممکن است ساخت این الگوی اولین گام مهمی در رویای تمدید شده مدت ایرباس است – کدام ممکن است مدت هاست هدف بی نظیر زیست محیطی شخصی را برای ساخت جت های هیدروژنی به همان اندازه سال ۲۰۳۵ تصمیم گیری کرده است. آلودگی چنین هواپیماهایی صفر است. به مشاوره گیوم فیوره، سرپرست مسئله ایرباس، این دستاورد “به فناوری a فوق العاده زیادی خواستن ندارد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان این سیستم ریزی شده به انگشت خواهد به اینجا رسید. محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌اندازی فناوری می خواست برای عالی هواپیمای هیدروژنی ۵ سال اندازه می‌کشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ سال اندازه می‌کشد به همان اندازه قطعه‌سازان محدوده شوند – به این تکنیک کدام ممکن است در حدود سال ۲۰۲۸، ما شاهد ورود جت‌های هیدروژنی هر دو بیشتر بگوییم هواپیماهای با بیرون کربن خواهیم بود. گیوم فیوره ذکر شد: ما در مرحله ساخت خواهیم بود.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ساخت هواپیماهای هیدروژنی کدام ممکن است در صورت موفقیت ممکن است تنظیمات اساسی در صنعت هوانوردی تحمیل تدریجی، مورد استقبال متخصصان، دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی فراوان اجتناب کرده اند مقامات ها قرار گرفته است. یکی اجتناب کرده اند حامیان این تخصص مقامات فرانسه است کدام ممکن است قول داده {است تا} سال ۲۰۲۲ مبلغ ۱.۵ میلیارد یورو برای این تعهد اختصاص دهد.