در این روز…در این روز... پستی که امروز قصد داشتم به اشتراک بگذارم آنقدر طولانی شد که باید منتظر بمانم. درعوض، تصمیم گرفتم عکس‌های «در این روز» را که در این روز (۲۲ نوامبر) در طول سال‌ها گرفته‌ام، انجام دهم. انجام این پست ها همیشه سرگرم کننده است (یا نه، بسته به تعداد عکس هایی که دارم) زیرا هرگز نمی دانم قرار است چه چیزی پیدا کنم. این یک سفر سرگرم کننده به پایین خط حافظه است! و ظاهراً ۲۲ نوامبر یک بود