در این روز…پستی که امروز قصد داشتم به اشتراک بگذارم آنقدر طولانی شد که باید منتظر بمانم. در عوض، تصمیم گرفتم که یک کار را انجام دهم "در این روز" پست–عکس هایی که در این روز (۲۲ نوامبر) در طول سال ها گرفته ام. انجام این پست ها همیشه سرگرم کننده است (یا نه، بسته به تعداد عکس هایی که دارم) زیرا هرگز نمی دانم قرار است چه چیزی پیدا کنم. این یک سفر سرگرم کننده به پایین خط حافظه است! و ظاهراً ۲۲ نوامبر یک بود