جو دوسر پخته شده با لیموجو دوسر پخته با انواع توت ها در رامکین سفید

جو دوسر پخته لیمو با جو دوسر ، انواع توت های شیرین و یک لیمو برای تهیه تازه جو دوسر پخته شده تهیه می شود. این دستور العمل آسان فقط در 5 دقیقه آماده می شود و می تواند برای یک نفر ساخته شود یا به راحتی برای چهار نفر اقتباس شود! این پوستر توسط The Quaker Oats Company حمایت می شود. آماده برای …

بیشتر بخوانید

The post جو دوسر پخته شده با لیمو برای اولین بار در Marisa Moore Nutrition ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید