تعدادی از ورزش روانشناختی برای خوابی آرام


به گزارش گروه وبگردی تجهیزات گلف خبرنگاران جوان ؛ اشخاص حقیقی زیادی اجتناب کرده اند نخوابیدن در یک روز واحد گلایه دارند. برخی اشخاص حقیقی برای این مشکلات {به قرص} های خواب آور روی می آورند. همراه خود این جاری، همه وقت راه رفع های آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد برای این مشکلات موجود است.

در این متن به یک زن و شوهر ورزش روانشناختی برای افزایش استاندارد خواب می پردازیم:

۱- از گرفتن این سیستم خواب

ملاتونین کدام ممکن است شناخته شده به عنوان هورمون خواب شناخته تبدیل می شود، به فرماندهی ترتیب خواب است. در کل ساعت شب، مرحله ملاتونین در هیکل افزایش خواهد یافت کدام ممکن است خوب علامت واضح برای خواب است. مرحله ملاتونین در حضور آفتاب مقیاس را کاهش می دهد. به معنای واقعی کلمه هستند این هورمون در کل روز مقیاس را کاهش می دهد به همان اندازه شخص برای انجام ورزش های روزانه هوشیار باشد.

متخصصان می گویند هیکل برای کنترل ساخت هورمون ملاتونین به حداقل یک این سیستم خواب خواستن دارد. به دلیل، اگر شخص مرتباً این سیستم خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری شخصی را اصلاح دهد، مرحله ملاتونین در هیکل {به درستی} ترتیب نمی شود کدام ممکن است در نتیجه اختلال در ریتم خواب تبدیل می شود. طرفدار تبدیل می شود این سیستم خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیداری مشخصی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی به آن است پایبند باشید.

۲- در رختخواب نمانید

یکی اجتناب کرده اند مخرب ترین رفتار هایی کدام ممکن است ممکن است استاندارد خواب در یک روز واحد را کاهش دهد، ماندن در رختخواب است. حتی این ممکن است قرص های خواب آور را بی تأثیر تنبل. طرفدار تبدیل می شود ساده روزی به رختخواب بروید کدام ممکن است واقعاً می خواهید بخوابید. متنوع اجتناب کرده اند مردمان به مطالعه کتاب هر دو استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار در رختخواب رفتار دارند. این کار پیام های اشتباهی به ذهن می فرستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریتم خواب را مختل می تنبل.

۳- سبک خواب شخصی را اصلاح دهید

متنوع اجتناب کرده اند مردمان به خواب اجتناب کرده اند منظر فینال چیزی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند خوب روز پرمشغله خواستن دارند مورد توجه قرار گرفت می کنند. این زاویه نسبت به خواب باید اصلاح تنبل. تحت هیچ شرایطی نیازی ندارم به مادر طرفدار کنم کدام ممکن است در طولانی مدت روز بی تحرک باشد. به معنای واقعی کلمه هستند خواب خوب خواستن حیاتی برای خوب اقامت مفید در روز بعد است.

بر ایده گزارش وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های آمریکا، خوب شخص بالغ منطقیهر ساعت شب به ۷ به همان اندازه ۸ ساعت خواب خواستن دارد.

اگر برنامه ریزی می کنید ساعت ۷ صبح روز بعد بیدار شوید، باید ساعت ۱۱ ساعت شب به رختخواب بروید.

متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی {به دلیل} زاویه های خطا، خواب شخصی را فدای ورزش های کمتر قابل توجه است مشابه علاقه هر دو کارهای روزمره می کنند. این باعث کم خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اجتناب کرده اند کف دست دادن هوشیاری در روز بعد تبدیل می شود.

تأمین: CNN