بیماری لایم در اینجا متوقف می شود – قسمت 84: Daniel A. Kinderlehrer ، MD


دانیل A. Kinderlehrer ، پزشک ، خودش به دلیل بیماری پیچیده بیماری Lyme بیمار شد. با دکتر Kinderhlehrer و Ann Louise بپیوندید و در مورد راه طولانی او برای بهبود ، که به طور منحصر به فرد به او بینش هایی را درباره آنچه که بیماران در حال گذراندن هستند ، ارائه دهید. سابقه پزشکی او به او آموزش داد تا پیچیدگی های بیماری چند سیستم خود را بفهمد. دانش او در مورد بیماریهای محیطی او را قادر به ارزیابی اختلال در سیستم ایمنی کرد. و مطالعه او در زمینه پزشکی انرژی ، همسویی معنوی و درمان آسیب دیدگاه هایی در مورد چگونگی کمک به بیماران برای تغییر سیستم اعتقادی به رفاه ارائه داده است. کتاب تازه منتشر شده دکتر Kinderhlehrer ، “بهبودی از بیماری لایم” ، تا کنون کامل ترین کتاب موجود در مجتمع بیماری لایم است که در مورد آن نیز بحث کرده است.دیدگاهتان را بنویسید