ادای احترام باور نکردنی بسته میدلتون به ملکه


منصفانه طراح مدعی است کدام ممکن است بسته میدلتون در کل گشت و گذار سلطنتی شخصی در کارائیب با استقبال اجتناب کرده اند روح کمد لباس پادشاه به ملکه ادای احترام می کرد.

دوشس کمبریج، ۴۰ ساله، با کمد لباس شخصی در بازدید منصفانه هفته ای شخصی به جامائیکا، باهاما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیز، کدام ممکن است برای ادغام کردن صورتی، نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش بود، دنبال کنندگان سلطنتی را {در سراسر} جهان شگفت زده کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون طراح فاش کرده است کدام ممکن است چگونه لباس‌های رنگی سیگنال‌ای عمدی برای پادشاه ۹۵ ساله است کدام ممکن است {به دلیل} تمایلش به رنگ‌های روشن شناخته شده است.

در کل تعدادی از دهه قبلی، ملکه با کمد لباس سلطنتی شخصی برانگیخته ملت {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق او به رنگ بندی به مقیاس کیف دستی Launer را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفش های قابل اعتقاد Anello & Davide شناسایی شده است است.

طراح Hannah Eichler دلیل داد کدام ممکن است بسته در کل گشت و گذار کارائیب شخصی روحیه مشابهی را متعهد شدن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است آن یک است ردیابی به پادشاه بود.

او به FEMAIL اظهار داشت: “چه نارنجی برای خوش سوراخ بینی، آبی برای اعتقاد به نفس، صورتی برای عشق یا زرد {برای گرما}، بسته با استفاده اجتناب کرده اند رنگ برای برانگیختن احساسات محکم نشاط بین او را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوژه هایش – ابزاری کلیدی در هنگام بازدید اجتناب کرده اند ملکه، دنبال کرده است. منصفانه وضعیت جدید ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار آمدن با اطرافیانشان.

یک طراح مدعی است که کیت میدلتون در طول تور سلطنتی خود در کارائیب با استقبال از روح کمد لباس پادشاه به ملکه ادای احترام می کرد.

یک طراح مدعی است که کیت میدلتون در طول تور سلطنتی خود در کارائیب با استقبال از روح کمد لباس پادشاه به ملکه ادای احترام می کرد.

منصفانه طراح مدعی است کدام ممکن است بسته میدلتون در کل گشت و گذار سلطنتی شخصی در کارائیب با استقبال اجتناب کرده اند روح کمد لباس پادشاه به ملکه ادای احترام می کرد.

گشت و گذار پلاتینیوم دوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشس کمبریج در کارائیب، بسته را در جاری ادعا کردن سایه های آبی، صورتی، خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا زرد دیده است.

خانوار سلطنتی در همه زمان ها رنگ‌های روشن را ترجیح می‌دادند، با این حال هیچ‌کس اصولاً اجتناب کرده اند شخصی ملکه اجتناب کرده اند این به نظر می رسد حفاظت نکرد.

اجتناب کرده اند زرد، آبی، صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارنجی، هر سایه رنگین کمان راه شخصی را به کمد لباس سیستم مادر باز کرد.

دوشس شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند دنبال کنندگان رنگ، در کل گشت و گذار این هفته شخصی به ملکه ادای احترام کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است این به نظر می رسد رنگی با بیرون شک مورد تایید سلطنتی قرار خواهد گرفت، او علاوه بر این با اشاره به احساسات بسته نیز اظهار تذکر می تنبل.

دانشمندان می گویند پدهای دوپامین حالات خلقی متفاوتی را تحمیل می کنند.

چه نارنجی برای خوش سوراخ بینی، آبی برای اعتقاد به نفس، صورتی برای عشق یا زرد {برای گرما}، بسته با استفاده اجتناب کرده اند رنگ برای برانگیختن احساسات محکم نشاط بین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادش – ابزاری کلیدی هنگام بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم با کشورهای جدید احاطه، اجتناب کرده اند پیشنهاد ملکه پیروی کرده است. او

ملکه

دوشس کمبریج، 40 ساله، با کمد لباس خود در سفر یک هفته ای خود به جامائیکا و بلیز، که دارای رنگ های صورتی، نارنجی و زرد پر جنب و جوش بود - بسیار شبیه به کمد لباس ملکه، طرفداران سلطنتی را در سراسر جهان شگفت زده کرد.

دوشس کمبریج، ۴۰ ساله، در کل بازدید منصفانه هفته‌ای شخصی به جامائیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیز، کدام ممکن است دارای رنگ‌های صورتی، نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش بود، دنبال کنندگان سلطنتی را {در سراسر} جهان شگفت زده کرد (تصویر چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست)

تمایز بی نظیر در نحوه برخورد بسته با بانداژ دوپامین اینجا است کدام ممکن است ملکه تقریبا در همه زمان ها با منصفانه کلاه همسان دیده تبدیل می شود.

کلاه شفاف به دوشس حسی معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام می دهد کدام ممکن است برای منصفانه عضو جوانتر خانوار سلطنتی صحیح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری به شکوه شناسی ملکه احترام می گذارد.

در همین جاری، میراندا هولدر، کارشناس سبک تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی ستاره فیلم نیز با این موضوع موافق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: «بسته بار تولید دیگری با استایل تازه شخصی دنیا را اجتناب کرده اند پا در می‌آورد از در محدوده رنگ‌های جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای شخصی کدام ممکن است در آفتاب کارائیب جالب‌تر به تذکر می‌رسند، خوش بینانه می‌درخشد».

او در لباس‌ها به سطح‌ی شیرینی انگشت می‌یابد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل کاملی بین رنگ‌های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً پرسیده می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ‌بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه جاودانه‌ای کدام ممکن است به خاطر آن شناسایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست‌داشتنی است، تحمیل می‌تنبل.»

در روز دوم سفر، کیت یک لباس صورتی سفارشی 2500 پوندی از همسر طراح بریتانیایی The Vampire در یک پذیرایی عصرانه برای جشن سالگرد پلاتین اعلیحضرت پوشید.

در روز دوم سفر، کیت یک لباس صورتی سفارشی 2500 پوندی از همسر طراح بریتانیایی The Vampire در یک پذیرایی عصرانه برای جشن سالگرد پلاتین اعلیحضرت پوشید.

در روز دوم بازدید، بسته منصفانه لباس صورتی سفارشی ۲۵۰۰ پوندی اجتناب کرده اند طراح بریتانیایی The Vampire’s Wife برای منصفانه مهمانی عصرانه به رویداد جشن سالگرد پلاتینیوم اعلیحضرت (چپ، ملکه، راست، بسته) پوشید.

او افزود: «رنگ‌های پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوشی کدام ممکن است او محدوده کرد، سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را می‌تاباند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند تعدادی از ردیابی ظریف به اعلیحضرت ملکه موجود است کدام ممکن است مدت‌ها به خاطر لباس‌های رنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع با برخی اجتناب کرده اند محدوده‌های کمد لباس‌هایش – زرد قناری روکساندا شناخته شده است. لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار آبی کبالتی جنی پکهام روی صورت بود، به طور قابل توجهی شناخته شده به عنوان منصفانه ادای احترام تشریفاتی معنادار در گذشته اجتناب کرده اند جشن تاریخی.

{هیچ کس} اجتناب کرده اند ورزشی منصفانه لباس روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه نواز خجالت نمی کشد، اعلیحضرت بیشتر اوقات با رنگ آبی اوج تا پا یا رنگ آبی فصل دیده تبدیل می شود.

در کل سه دهه قبلی اجتناب کرده اند مسکن او، اصولاً این خلاقیت های معقول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد حاصل کار طراح خصوصی آنجلا عمومی {بوده است} کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بخشی از به عمارت در سال ۱۹۹۴ با دوستان صمیمی شخصی تغییر شدند.

مادر سه فرزند در طول سفر خود به جامائیکا یک سری لباس های پر جنب و جوش پوشید که به نظر می رسید از کمد لباس های رنگارنگ ملکه تقلید کند.

مادر سه فرزند در طول سفر خود به جامائیکا یک سری لباس های پر جنب و جوش پوشید که به نظر می رسید از کمد لباس های رنگارنگ ملکه تقلید کند.

مادر سه فرزند در کل بازدید شخصی به جامائیکا منصفانه سری لباس های پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش پوشید کدام ممکن است به نظر می رسد شبیه کمد لباس های رنگی شخصی ملکه بود (سمت راست، پس اجتناب کرده اند ورود او به جامائیکا، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمت چپ، ملکه)

کمد لباس بسته در کل گشت و گذار کارائیب او نیز مملو اجتناب کرده اند رنگ های پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش بود، اجتناب کرده اند زرد اوج تا پا تا لباس تعجب آور است فوشیا اجتناب کرده اند The Vampire’s Wife.

بسته با لباس آبی معقول جنی پکهام بازدید شخصی را حساس کرد در حالی کدام ممکن است ویلیام هنگام حق ورود به فرودگاه شهر بلیز با پرواز RAF {برای شروع} گشت و گذار شخصی، کت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار آبی روشن را محدوده کرد.

او با ردیابی به پرچم Blaze، منصفانه لباس توری آبی کبالتی انصافاً اجتناب کرده اند جنی پکهام با کفش‌های Emmy London ربکا در شبیه به سایه پوشید.

در همین جاری، در روز دوم بازدید، او منصفانه لباس صورتی سفارشی ۲۵۰۰ پوندی اجتناب کرده اند طراح بریتانیایی شریک زندگی خون آشام برای جشن جشن جشن سالگرد پلاتینیوم اعلیحضرت ملکه پوشید.

او آن را با صندل‌های پاشنه‌دار نقره‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاچ مایان دوزی ست کرد تا به اطرافش ردیابی تنبل.

دوک و دوشس کمبریج در دومین روز تور کارائیب خود از یک مزرعه کاکائویی خانوادگی بازدید کردند - جایی که این زوج بعداً حرکات رقص خود را به نمایش گذاشتند تا جمعیت بلیز را خوشحال کنند.

دوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشس کمبریج در دومین روز گشت و گذار کارائیب شخصی اجتناب کرده اند منصفانه مزرعه کاکائویی خانوادگی بازدید کردند – جایی کدام ممکن است این زوج بعداً اقدامات رقص شخصی را به حاضر گذاشتند تا گروه بلیز را شاد کنند.

او با منصفانه لباس ارگانزا تا کف، منصفانه مدل سفارشی اجتناب کرده اند لباس Light Sleeper، با گوشواره های قطره ای الماس طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد آرایش خالص همکار شد.

لباس ماکسی معمولاً با قالب گل‌دار بافته شده در دسترس بودن می‌شود، با این حال دوشس رنگ صورتی روشن به آن است اختصاص داده شده است است.

ملکه پس اجتناب کرده اند حق ورود به جامائیکا، در حالی کدام ممکن است همراه با شاهزاده ویلیام وارد ملت شد، لباس سفارشی روکساندا به رنگ زرد پرچم جامائیکا پوشید.

به نظر می رسد مانند است این قطعه سفارشی کدام ممکن است دارای نیم تنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دامن پفی است اجتناب کرده اند لباس میدی مخمل بریژیت ۱۰۹۵ پوندی این طراح تحت تأثیر قرار گرفت شده است. بسته با آستین های مختصر طراحی شده است، با این حال مدل با بیرون آستین آن فعلی است.

مادر سه فرزند، شور دیپلماتیک شخصی را بار تولید دیگری با لباس زرد نماد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این لباس مناسب را با پاشنه‌های سفید آکوازورا با پایین تر‌های راه راه طلایی ست کرد.

کیت لباس زردش را با مرجانی راه راه و فیروزه ای عوض کرد که گمان می رود یک لباس چاپ شده 369 پوندی از ویلو هیلسون وینتیج - یک فروشگاه چلتنهام باشد.  او ظاهر را با گوه های شنی جفت کرد

بسته لباس زردش را با مرجانی راه راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیروزه ای عوض کرد کدام ممکن است گمان {می رود} منصفانه لباس چاپ شده ۳۶۹ پوندی اجتناب کرده اند ویلو هیلسون وینتیج – منصفانه فروشگاه چلتنهام باشد. او به نظر می رسد را با مسدود شده های شنی جفت کرد

در همین جاری، اوایل در حال حاضر، او منصفانه پیراهن نارنجی پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش با منصفانه لباس سرهنگ سفید زیبای الکساندر مک کوئین روکش دار بود.

ورزشی منصفانه رنگ توجه نواز به خانوار سلطنتی {کمک می کند} تا در وضعیت های شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوغ عالی شوند.

گشت و گذار بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویلیام در حالی برگزار می‌شود کدام ممکن است مسکن‌نامه‌نویس ملکه می‌گوید ملکه علی‌رغم از گرفتن برخی «مشکلات حرکتی» در بالا آمادگی روانشناختی است.

روز چهارشنبه، رابرت هاردمن، ۵۷ ساله، در صحبت با GB news، روز چهارشنبه فاش کرد کدام ممکن است {در میان} گزارش‌های جدیدترین مبنی بر اینکه او به ویلچر تکیه کن است، روحیه‌اش فوق العاده خوشایند است.

رابرت، نویسنده کتاب جدیدی با اشاره به مسکن ملکه، اظهار داشت: “تحرک اکنون منصفانه ضرر است.”

با این وجود، عصبانیت او کاهش پیدا نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رابرت اضافه کرد: «افرادی که به او نزدیک بودند به ممکن است گفتند کدام ممکن است روحیه‌اش فوق العاده خوشایند است، می‌دانی کدام ممکن است مثل در همه زمان ها تیزبین است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: با این حال حرکت موجود است [issue] به ناچار وقتی به سالگرد تولد ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وقار شخصی می رسید، در نظر گرفته شده می کنم خیلی ضروری است.

“او ملکه است، او تمایل دارد شناخته شده به عنوان ملکه دیده شود، او تمایل دارد در موقعیت شخصی دیده شود.”