آیا فرد مبتلا به بیماری فیبروکیستیک پستان می تواند تحت عمل جراحی پروتز (بزرگ کردن سینه) قرار گیرد؟ زندگی ایده آل لیپوماتا | کویتو


بله ، این بیماری شایع است و اهمیت پاتولوژیکی ندارد. وجود این عارضه مستلزم این است که فرد بطور دوره ای مورد معاینه و نظارت قرار گیرد ، به ویژه پس از سن 40-45 سالگی. پس از جراحی پروتز سینه ، این معاینات دوره ای را می توان با درخواست سونوگرافی ، ماموگرافی و MRI در صورت لزوم انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید